Haydi Kampa Shop
 

 

Satış Sözleşmesi


HAYDİ KAMPA KATILIMCI SÖZLEŞMESİ 2018
 

1) İşbu sözleşmede bir tarafta UNIWTA Seyahat Acentası (Bu sözleşmede kısaca UNIWTA diye anılacaktır) diğer tarafta katılımcı arasında yapılmıştır. Bu sözleşme rezervasyonu yapan imza sahibi ile birlikte kayıt formunda adı geçen tüm katılımcıları, kayıt tarihinden itibaren kampın bitiş tarihine kadar olan süreçte geçerlidir.
 
2) Aktiviteler, geziler, konaklama, transferler ve verilen diğer hizmetler kamp programıyla bir bütündür. Kullanılmayan herhangi bir hizmet nedeniyle para iadesi ekstra talep yapılmaz.
 
3) Haydi Kampa Organizasyonu normal bir turdan farklılık gösterir. Paket tur kampsamında değildir. 2018 yılında 8 gece-9 günlük,  6 gece-7 günlük ve 3 gece-4 günlük dönemler halinde 27 hafta boyunca sürecektir. Farklı yaş gruplarına göre farklı kamplar düzenlenmekte ve bu kamplarda da katılımcılar farklı aktiviteler yapabilmektedir. Ayrıca bu organizasyon özel katılım koşulları ve kurallar ihtiva etmektedir. Tüm bu detaylar organizasyonun resmi sitesinde (www.haydikampa.com) yer almaktadır ve katılımcılar organizasyona kayıt olurlarken, tüm detayları bu web sitesinde incelemiş ve kabul etmiş oldukları
gayri kabili rücu olarak katılımcılar tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır.
 
4) Kamp katılımcılarından, kurallara uymayanlar hakkında, Kamp Yöneticilerinin ihraç etme hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Herhangi bir nedenle kampa katılma hakkını kaybeden veya kamptan ihraç edilen kişinin katılım ücreti geri ödenmez.
 
5) Katılımcı kampın başlamasına 1 hafta kalaya kadar; kontenjan olması durumunda kamp programını ve dönemini değiştirebilir ve kampa katılım hakkını katılım koşullarına uyan bir başkasına devredebilir. (bu değişiklikler e-maille veya faksla yapılması zorunludur) Ancak kaydı kesinleşen katılımcıya ücret iadesi yapılmaz. 
Aynı zamanda kamp programını ve yerini sonradan değiştiren katılımcı sonraki kamp ve program şartlarını, etkinliklerini kabul etmiş olur ve önceki programda olup da sonra değiştirdiği kamp programında olmayan etkinlik ve şartları talep edemez.
 
6) Katılımcı kampın başlamasına 1 hafta kalaya kadar; e-mail veya faks ile kampa katılamayacağını bildirirse, kamp hakkını 2019 yılına devredebilir. (Yapılan değişikliklerde ve devirlerde baz alınacak fiyatlar, o an geçerli olan fiyatlardır)

6.a- Konaklama tesisi değişmeden aynı program ve aynı periyot içinde yapılacak değişiklerde ücret farkı alınmaz. Yüksek fiyatlı bir periyoda/otele veya programa geçilmek istendiğinde, değişiklik işleminin yapıldığı tarihteki güncel fiyat farkı yansıtılır. Daha düşük fiyatlı bir periyoda/otele veya programa geçilmek istendiğinde ise iade yapılmaz.

6.b- Ertesi yıla ertelemelerde ve dönem değişikliklerinde satın alınan kamp hakkı baz alınmaktadır. Ödenen miktar devretmez, kamp hakkı devreder. Katılımcı bir önceki yıldan devreden kamp hakkını aynı program içinde, aynı periyotta, aynı otel (veya muadil otel) ve oda tipinde fark ödemeden kullanabilir. Ancak daha yüksek fiyatlı bir periyotta/programda/otelde bu hakkı kullanmak isterse, o anda kendi devreden kamp hakkı ile katılmak istediği kampın arasındaki ücret farkını öder. Eğer daha düşük fiyatlı bir periyotta/programda/otelde bu hakkı kullanmak isterse fark ödemez, ancak kendisine de iade yapılmaz. Oda tipi değişikliklerinde de durum aynıdır. Şayet katılımcının bir önceki yılda kayıtlı olduğu programın oteli değişmiş ve daha yüksek özellikte bir otel yerine gelmiş ise, o programın güncel fiyatından katılımcının bir önceki yıl ödemiş olduğu tutar düşülerek kalan tutar fark olarak alınır. Katılımcı fark ödemek istemez ise, katılımcıya güncel program aynı kalacak şekilde müsaitlik olan bir tarihte bir önceki yılda kayıtlı olduğu otelde veya benzer özellikte bir tesiste fark ödenmeyecek şekilde bir seçenek sunabilir.
 
7) Organizasyonu gerçekleştiren kurumun, gerekli gördüğü durumlarda bildirim yapmaksızın kamp programında ve diğer tüm servislerde ekleme ve çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda katılımcının onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğurmaz.
Katılımcı bu şartı bilerek iş bu sözleşme şartını kabul etmektedir.
 
8) Herhangi bir kamp dönemi, afet, savaş vb. olağanüstü mücbir durumlarda gerçekleştirilememesi durumunda, katılım ücretleri ilan edilecek yıllarda ve miktarlarda katılımcılara bir takvim dahilinde iade edilir.
 
9) Bu organizasyona ancak organizasyonun resmi sitesinden (www.haydikampa.com) kaydolunabilir ve kayıt esnasında katılımcılara bir katılımcı numarası verilir. Katılımcı kayıt olurken bu elektronik sözleşmeyi okur ve ancak kabul ettiğinde kaydolabilir. UNIWTA sözleşme maddelerinde bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşme değişikliklerinde katılımcının onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğurmaz. Katılımcı sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler, öncesinde kayıt olmuş ve henüz hizmet almamış katılımcıları da bağlamaktadır.
Katılımcı bu şartı bilerek iş bu sözleşme şartını kabul etmektedir.
 
10) Kamp programında ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.
 
11) Kamp bölgelerine ulaşım ücrete dahil değildir. UNIWTA kamp programını tamamen gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde,
aktivitelerde doğa şartlarına göre uyulması gereken şartlarda değişiklik yapabilir.
 
12) Katılımcılar kayıt esnasında verdiği adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.
 
13) 2018 programlarında yer alan "Dalaman R3 Rafting" aktivitesi son derece zorlu ve riskli bir parkur olduğu için, çeşitli yasal ve teknik kısıtlamalara sahiptir. Rafting aktivitesi için yüzme bilmek gereklidir. Yüksek su seviyesi nedeniyle 2018 sezonu için  bu aktivite sezon başı ve sezon sonu başka bir muadil aktiviteyle değiştirilebilir. Ayrıca tüm sezon boyunca kampın ilk günü, katılımcıların kilo, kondisyon ve sağlık durumları birebir değerlendirilecek, uygun olmayanlar yine muadil bir aktiviteye yönlendirileceklerdir.
Katılımcı bu şartı bilerek bu programa kaydolmuştur. Katılımcının herhangi bir nedenle herhangi bir aktiviteyi yapamaması veya fiziksel olarak uygun olmadığı için herhangi bir aktiviteye alınmaması, kendisine iptal ve tazminat hakkı doğurmayacağı gibi, muadil aktiviteye yönlendirildiğinden eksik hizmet almış da sayılmaz. Benzer durum yamaç paraşütü için de geçerlidir. 100 kg sınırı bulunmaktadır.

14) Kamp süresince ve aktivitelerde çekilen tüm fotoğraflar ve videolar extradır. Bazı aktivitelerin fotoğraf ve videoları katılımcılara indirimli olarak bir paket halinde sunulmuştur. Bu paketlere hangi aktivitelerin dahil olduğu, bu paketlerin ücretleri ve nasıl aktarılacağı ile ilgili bilgi web sitemizde (www.haydikampa.com)  program sekmeleri içinde  yer almaktadır.

15) Tek kişi katılımlarda uygulanacak prosedür aşağıdaki gibidir. Kayıt esnasında;

15.a- "Tek kişiyim ama eşleştirilmek istiyorum" u seçip de eşleştirilemeyen katılımcılar için bazı tesislerde Single Farkı uygulanmaz, bazılarında ise sadece %15 Single Farkı uygulanır. Bu tesislerin listesi aşağıdaki gibidir.

15.b- "Tek kişiyim ama eşleştirilmek istiyorum" u seçen katılımcılar ilk etapta "2'li odada kişi başı fiyatı" üzerinden ödeme yaparlar. Eğer katılımcı kamp başlangıcına kadar bir hemcinsiyle eşleştirilemezse ve seçtiği tesis aşağıda %15 Single Farkı alınan tesisler arasında ise, liste fiyatları üzerinden bu orana tekabül eden miktar kampın ilk günü katılımcıdan tahsis edilir. Eğer katılımcı 3'lü veya 4'lü olarak eşleştirilmişse, aradaki fark yine kampın ilk günü kendisine nakit olarak ödenir.

15.c- "Tek kişiyim ama eşleştirilmek istiyorum" u seçen katılımcılar özel olarak, "2'li odada eşleştirilmek istiyorum" veya "3'lü odada eşleştirilmek istiyorum" şeklinde talepte bulunamazlar, Organizasyon başvuru durumuna göre 2'li, 3'lü veya 4'lü olarak bu katılımcıyı eşleştirir.

15.d- "Tek kişiyim ama eşleştirilmek istiyorum" u seçen ve 2'li odada eşleştirilecek bir katılımcı kampın başlamasına 48 saatten daha az bir süre kala kaydını "Tek kişi kalmak istiyorum" a çevirmek isterse, sadece kendi %30 Single Farkını değil, eşleştirilemediğinden dolayı Single Farkı ödemek zorunda kalacak diğer katılımcının da Single Farkını ödemek zorunda kalır.

15.e- "Tek kişi kalmak istiyorum" u seçen tüm katılımcılara  "2'li odada kişi başı fiyatı" üzerinden %30 Single Farkı uygulanır.

Bölge Tesis Tek kişi kalmak isteyenler Eşleştirilmek isteyip de Eşleştirilemeyenler
Dalyan Sunface Dalyan Hotel % 30 Single Farkı Fark Alınmaz
Fethiye Sunface Ölüdeniz Hotel % 30 Single Farkı Fark Alınmaz
Fethiye Artemisia Edasu Royal Club % 30 Single Farkı Fark Alınmaz
Fethiye Sunshine Holiday Resort % 30 Single Farkı Fark Alınmaz
Doğa Doğa Kampı % 30 Single Farkı Fark Alınmaz

16) Katılımcının hizmetin kusurlu olduğundan bahisle kampı terk etmesi halinde, kampı terk ettiğini kamp yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı kampı terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Ayrıca katılımcı verilen hizmetten şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır ve katılımcı iyi niyetli sayılmaz.  Katılımcı kamp programına katılırken, aldığı programın bir doğa kampı, alternatif tatil ve doğa kamp etkinliği olduğunu bilerek iş bu kamp programına katılmaktadır. Bu neden ile katılımcılar kamp tatilinden kamp yerinin, mevsimin, doğal şartların özelliklerine göre bir tatil ve konfor beklediklerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.  

17) Organizasyonumuza katılmak için sitemiz üzerinden kayıt yaptıran tüm kullanıcılar (katılmamışlarsa bile) vermiş oldukları email ve gsm numaraları üzerinden elektronik ortamda veya sms ile tanıtım izni vermiş sayılırlar. Bu kişiler kendileri izni iptal etmedikçe izinli olarak kabul edilmektedir. Katılımcı tarafından aksi belirtilmedikce, kamp süresince çekilen tüm fotoğraf ve videoları organizasyon kendi web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yayınlama hakkına sahiptir. Katılımcı dilediği zaman yazılı olarak başvurarak kendisinin istemediği fotoğrafı kaldırtabilir.
 
18) Kampa katılan katılımcılar imzalamamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını web sitemiz (www.haydikampa.com)  ve ilanlar ile öğrenmiş, kampa bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
 
19) Bu sözleşme 19 maddeden oluşmaktadır. İhtilaf halinde
 uygulanacak hukuk ve şartlar KÜTAHYA ÇİZELGESİ SÖZLEŞME kuralları kapsamında uygulanacaktır. İhtilaf veya şikayet halinde Yetkili mercii olan  TURSAB TAHKİM KURULU görevli ve yetkilidir. Ihtilafin çözümünde TURSAB Çizelgesi kullanılacaktır. UNIWTA’nın konuyla ilişkin tutanak ve kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. İşbu hüküm tahkim ve delil anlaşması niteliğindedir. Bununla ilgili her türlü başvurunun kamp döneminin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.
 
 
YUKARIDAKİ HÜKÜMLER, KAMP VOUCHER'I İLE BİRLİKTE SÖZLEŞMEYİ OLUŞTURMAKTA OLUP, TÜM ŞARTLAR TARAFLARCA MÜZAKERE EDİLMİŞ, ANLAŞILMIŞ VE ÖZGÜR İRADELERİ İLE GAYRİ KABULÜ RÜCU OLARAK EDİLMİŞTİR.

KAMP VOUCHER'I BASILI OLARAK VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEBİLİR.
Son Sirkü 07.12.2017